Developer Student Clubs

Danang University of Science and Technology

DSC logo background
DSC logo background

Khanh Vy Tran

Head of Business

Ngày sinh: 14/01/2000

Cung hoàng đạo: Ma Kết

Câu trích dẫn yêu thích:

Tuổi trẻ của chúng ta vì gặp được nhau mà bỗng nhiên chẳng còn vô nghĩa...

Cảm nghĩ về DSC-DUT: Thực sự, đây đã là năm thứ 2 mình gắn bó với DSC DUT, từ những ngày đầu là một newbie và giờ lại trở thành những thành viên già nhứt trong team, vậy mọi người cũng đủ hiểu tình yêu to lớn của mình dành cho DSC DUT như thế nào rùi đúng hăm. Nếu như tim mình có 4 ngăn thì DSC DUT sẽ chiếm 1 ngăn trong trái tim mình đó ^-^