Developer Student Clubs

Danang University of Science and Technology

DSC logo background
DSC logo background

Thanh Huy Phan

Technical Lead

Ngày sinh: 03/09/1999

Cung hoàng đạo: Xử Nữ

Câu trích dẫn yêu thích:

Thà nuốt nước miếng còn hơn nuốt nước mắt. Hãy tham lam khi người khác lo sợ và lo sợ khi người khác tham lam.

Cảm nghĩ về DSC-DUT: Gắn bó với DSC từ những tháng đầu thành lập, mình đã từng được những người anh giúp đỡ, định hướng. Năm đầu tiên của mình với DSC DUT là thời gian để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, năm thứ 2 là thời gian để thực hiện nhiều event, nhiều dự án hơn. Cũng từ lúc bắt đầu đi làm, từ lúc có thêm các thành viên mới nhỏ tuổi hơn, mình đã có mong muốn một ngày nào đó DSC DUT sẽ có một văn phòng riêng, tiền server thì mua 1 lần mấy năm cho máu, mọi người chờ mình trúng coin nhaaaaaa.