Developer Student Clubs

Danang University of Science and Technology

DSC logo background
DSC logo background

Tien Van Nguyen

Backend

Ngày sinh: 04/11/1999

Cung hoàng đạo: Thiên Yết

Câu trích dẫn yêu thích:

Nghèo quá rồi

Cảm nghĩ về DSC-DUT: let's keep only for me