Developer Student Clubs

Danang University of Science and Technology

DSC logo background
DSC logo background

Duc Huy Nguyen

Frontend

Ngày sinh: 27/12/1999

Cung hoàng đạo: Ma kết

Câu trích dẫn yêu thích:

Don't follow your dream, follow my instagram: nhenh.snl