Developer Student Clubs

Danang University of Science and Technology

DSC logo background
DSC logo background

Hang Nguyen

Photographer

Ngày sinh: 21/02/2001

Cung hoàng đạo: Song Ngư

Câu trích dẫn yêu thích:

Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng

Cảm nghĩ về DSC-DUT: DSC-DUT vào để chạy deadline và học social để sau này mở sốp làm chủ :v