Developer Student Clubs

Danang University of Science and Technology

DSC logo background
DSC logo background

Phu Dang

Technical Lead

Ngày sinh: 24/12/1999

Cung hoàng đạo: Ma Kết

Câu trích dẫn yêu thích:

Be a better version of yourself than yesterday