Developer Student Clubs

Danang University of Science and Technology

DSC logo background
DSC logo background

Nguyen Van

Social Media

Ngày sinh: 18/10/2001

Cung hoàng đạo: Thiên Bình

Câu trích dẫn yêu thích:

Nếu được lựa chọn, hãy lựa chọn làm người tử tế.

Cảm nghĩ về DSC-DUT: DSC vui và khiến em học được nhiều thứ :)))