Developer Student Clubs

Danang University of Science and Technology

DSC logo background
DSC logo background

Mien Ho

Event

Ngày sinh: 25/12/2000

Cung hoàng đạo: Ma Kết

Câu trích dẫn yêu thích:

Nothing ventured, nothing gained

Cảm nghĩ về DSC-DUT: Muốn biết thì khi nào gặp rồi mình trả lời cho